Εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρουςΜια από τις δραστηριότητες του κέντρου, στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των παιδιών μας είναι και οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε εκδρομές και επισκέψεις σε περιβάλλοντα μάθησης που βρίσκονται εκτός του χώρου του κέντρου. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του κέντρου μας έχουμε πραγματοποιήσει εκδρομές – επισκέψεις σε διάφορους χώρους όπως μουσεία, πάρκα, καταστήματα και επιχειρήσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Με τις εκδρομές επιτυγχάνουμε την εξωστρέφεια των παιδιών και την προσέγγιση τους με την υπόλοιπη κοινωνία.