Υπηρεσίες / Δραστηριότητες Κέντρου

Υπηρεσίες / Δραστηριότητες

Το κέντρο προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες:

 • Εικαστικά (Χειροτεχνία, Κεραμική, Κηροπλαστική, Υφαντουργία)
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Θέατρο – Θεατρικά Παιχνίδια
 • Κινητικά Παιχνίδια – Χοροί – Γυμναστική
 • Παιχνίδια (Ομαδικά, Παραδοσιακά, Επιτραπέζια, Δεξιοτήτων)
 • Εκπαιδευτική Κουζίνα (Προετοιμασία Τραπεζιού, Απλές Συνταγές, Διατροφική Αγωγή)
 • Ανάπτυξη ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Κυκλοφοριακή Αγωγή, Αυτοεξυπηρέτηση κλπ)
 • Κηπουρική (Φύτευση και Φροντίδα Εποχιακών Φυτών και λουλουδιών)
 • Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρους (Εργασιακούς – Πολιτιστικούς κτλ)
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Δραστηριότητες προσομοίωσης αυτόνομης διαβίωσης

Εικαστικά (Χειροτεχνία, Κεραμική, Κηροπλαστική, Υφαντουργία)

Η αισθητική αγωγή, με την ευρύτερη σημασία της και οι κατασκευές συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προωθούν την ανάπτυξη προσοχής, τάξης και μεθοδικότητας στη δουλειά τους, την ενεργοποίηση της φαντασίας, την επινοητικότητα και την παρατηρητικότητα, την γνωριμία με τις πολλαπλές όψεις των αντικειμένων, των σχημάτων και των χρωμάτων, την εσωτερική αρμονία στο άτομο, καθώς συνδέει σε ένα σύνολο, τις πνευματικές και συναισθηματικές πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας και  την ψυχική εκτόνωση και γενικότερη ψυχαγωγία των παιδιών.

Στις δραστηριότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές μεταξύ των

παιδιών, ο ρυθμός εργασίας του κάθε παιδιού, ο βαθμός συμμετοχής του, οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς τα υλικά και τις δραστηριότητες που επιθυμούν.

Μουσικοκινητική Αγωγή

Σκοπός της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η δημιουργική μουσική απασχόληση των παιδιών και η ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων (μουσική, διδασκαλία). Μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι και χορό, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και θα εξερευνήσουν με βιωματικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, ηχόχρωμα). Επιπλέον, στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα σε ένα ασφαλές μουσικό περιβάλλον. Μέσω της μουσικής μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα.

Θέατρο – Θεατρικά Παιχνίδια

Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού το παιδί συνεργάζεται, μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά και αισθάνεται χρήσιμο και απαραίτητο στην ομαδική διαδικασία. Δίνει έμφαση στο δημιουργό (ηθοποιό, χορευτή), ο οποίος μπορεί να εκφράσει συναισθήματα και ιδέες, χωρίς συγκεκριμένο σενάριο, απλά με ένα ερέθισμα π.χ. μιας εικόνας, ενός έργου τέχνης ακόμα και μιας λέξης.

Το θέατρο εμπεριέχει παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, χορό και ελεύθερη κίνηση, έτσι βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν άμεσα, να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Κινητικά Παιχνίδια – Χοροί – Γυμναστική

Μέσα από τα κινητικά παιχνίδια τα παιδιά βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες τους. Οι δεξιότητες μπορεί να είναι σύνθετες, απλές ή βασικές. Τα κινητικά παιχνίδια μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τον καθένα, προκειμένου να βελτιώσει τις γενικές κινητικές του δεξιότητες όπως, ισορροπία, συντονισμός, αίσθηση του χώρου, προσανατολισμός, ετοιμότητα, αντίδραση, αίσθηση σώματος.

Ο χορός από την άλλη αποτελεί έκφραση ζωής. Επιτρέπει σε όλα τα άτομα με αναπηρία να εναρμονίσουν την διαφορετικότητα τους, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να εξωτερικεύσουν την εσωτερική ενέργειά τους, ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία τους, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και γενικά την προσωπικότητα τους. Η γυμναστική κι η άθληση συμβάλλει τόσο στην ψυχαγωγία και την εκτόνωση των εκπαιδευόμενων, όσο και στη διατήρηση ή την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υγεία τους.
.

Παιχνίδια (Ομαδικά, Παραδοσιακά, Επιτραπέζια, Δεξιοτήτων)

Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, επιτραπέζια, δεξιοτήτων. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εξοικειώνεται με την πραγματική χρήση των αντικειμένων και αναπτύσσει κινητικές δραστηριότητες, αλλά και συμμετέχει σε δραστηριότητες με παιχνίδια αιτίας – αποτελέσματος. Στα παιχνίδια με κανόνες το παιδί μαθαίνει να συμμετέχει σε παιχνίδια τα οποία διέποντας από κανόνες, ενώ στα κατασκευαστικά παιχνίδια το παιδί χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για να δημιουργήσει κατασκευές με βάση ένα πρότυπο. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μπορούν να μάθουν έννοιες όπως τα χρώματα, τα μεγέθη (μικρό – μεγάλο – μεγαλύτερο – μικρότερο), την ταξινόμηση, τους αριθμούς, την αλληλουχία (π.χ. ένα γεγονός έπεται ενός άλλου). Υπάρχουν παιχνίδια που καλλιεργούν δεξιότητες όπως συντονισμό ματιού και χεριού, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, τη μίμηση και τη φαντασία αλλά και την επίλυση προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, παιχνίδια όπως τα ενσφηνώματα, τα παζλ, τα σχήματα και οι πυραμίδες μπορούν να βελτιώσουν την προσοχή, την παρατηρητικότητα και τη συγκέντρωση. Τέλος, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία εξασκούν τη λεπτή τους κινητικότητα επιδεξιότητα στα δάχτυλα.
.

Εκπαιδευτική Κουζίνα (Προετοιμασία Τραπεζιού, Απλές Συνταγές, Διατροφική Αγωγή)

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής κουζίνας προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες τη δυνατότητα εκμάθησης απλών συνταγών μαγειρικής, αλλά και των υπολοίπων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της κουζίνας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι : α) η εκπαίδευση των παιδιών σε λειτουργικούς τρόπους σίτισης β) η εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς κανόνες σίτισης και γ) η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους. Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν: να οργανώνουν τον χώρο της τραπεζαρίας (στρώνουν τραπέζια, οργανώνουν το δεκατιανό όλης της ομάδας, τακτοποιούν τον χώρο), να αναπτύσσουν, να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις δεξιότητες σίτισης καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες και να λειτουργούν ως «ομάδα» ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες..

Ανάπτυξη ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Κυκλοφοριακή Αγωγή, Αυτοεξυπηρέτηση κλπ)

Στόχος του κέντρου είναι η αρτιότερη και στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μας, για την πληρέστερη αυτονόμηση και κοινωνική τους πορεία. Περιλαμβάνει δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, δεξιότητες σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που στοχεύουν στη βελτίωση δεξιοτήτων στους τομείς της σωματικής υγιεινής (χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών, βούρτσισμα δοντιών, χτένισμα κλπ) και στην περιποίηση της εμφάνισης (περιποίηση ρουχισμού και υποδημάτων, καθαριότητα στην ένδυση κλπ).

Μια άλλη δεξιότητα είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων κυκλοφοριακής αγωγής ώστε τα Άτομα με Αναπηρία να μετακινούνται αυτόνομα. Στόχος της κυκλοφοριακής αγωγής είναι η εκμάθηση των βασικότερων σημείων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως: Φωτεινοί σηματοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σήματα προειδοποίησης – Σήματα απαγόρευσης – Είδη δρόμων και διασταυρώσεων. Στις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και κατανόηση του χρόνου και του χρήματος.
.

Κηπουρική (Φύτευση και Φροντίδα Εποχιακών Φυτών και λουλουδιών)

Στο εργαστήριο Κηπουρικής – Ανθοκομίας αναπτύσσονται θέματα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών με σκοπό να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας από την παραγωγή μέχρι και την συσκευασία τους. Ειδικότερα, καλλιεργούν αρωματικά φυτά τα οποία επεξεργάζονται ανάλογα με το είδος τους και αποξηραίνονται με φυσικό τρόπο. Τέλος συσκευάζουν επιμελώς όλα τα παραγόμενα προϊόντα σε συσκευασίες που φιλοτεχνούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια παραγωγής αρωματικών αποκτούν γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες στα εργαλεία κήπου που απαιτούνται για τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ενημερώνονται για την χρησιμότητα του νερού και τους τρόπους άρδευσης.
.

Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης των λειτουργιών του Η/Υ αλλά και η διάνοιξη των οριζόντων τους, μέσω κυρίως της εξερεύνησης του διαδικτύου, της χρήσης των εξειδικευμένων προγραμμάτων Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, αλλά και της χρήσης προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ευχάριστη και ψυχαγωγική ενασχόληση των εκπαιδευομένων.

Εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρους (Εργασιακούς – Πολιτιστικούς κτλ)

Μια από τις δραστηριότητες του κέντρου, στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των παιδιών μας είναι και οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε εκδρομές και επισκέψεις σε περιβάλλοντα μάθησης που βρίσκονται εκτός του χώρου του κέντρου. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του κέντρου μας έχουμε πραγματοποιήσει εκδρομές – επισκέψεις σε διάφορους χώρους όπως μουσεία, πάρκα, καταστήματα και επιχειρήσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Με τις εκδρομές επιτυγχάνουμε την εξωστρέφεια των παιδιών και την προσέγγιση τους με την υπόλοιπη κοινωνία.

Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν όσον το δυνατόν καλύτερα το πρόβλημα που βιώνει το παιδί τους. Η Συμβουλευτική Γονέων στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου του κάθε γονέα, ώστε οι ίδιοι να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί, αλλά και να υποστηριχθούν και οι ίδιοι στο δύσκολο έργο τους. Οι συνεδρίες είναι δυνατόν να αποτελούν ένα πρόγραμμα αυτόνομο, το οποίο παρακολουθούν μόνο οι γονείς – κηδεμόνες ή συμπληρωματικό ως προς τις ατομικές συνεδρίες του παιδιού.

Δραστηριότητες προσομοίωσης αυτόνομης διαβίωσης

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφέρει στα άτομα που συμμετέχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και αυτονομία σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, όπου οι ίδιοι θα διαχειρίζονται την ζωή τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους με την κατάλληλη υποστήριξη εκεί όπου έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τις σχολικές τους υποχρεώσεις και συμμετέχουν στην πρωινή βάρδια του κέντρου μας. Στόχος είναι να αναπαραστήσουμε την καθημερινότητα της ενήλικης ζωής. Φροντίδα σπιτιού – ετοιμασία φαγητού – εργασία – ελεύθερος χρόνος.Ωρολόγιο πρόγραμμα περιόδου 2019-2020

Το Κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή σε δύο βάρδιες μια πρωινή και μια απογευματινή. Η πρωινή βάρδια θα είναι από τις 06:30 – 14:30 και η απογευματινή από τις 14:30 – 22:30.