Πληροφορίες

Προφίλ της εταιρείας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία: ΣΤΗΡΙΖΩ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ» ανήκει στους εταίρους:

  • Α) Σαράντη Τρεβλόπουλο
  • Β) Χρήστο Τριανταφύλλου

Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Χρήστος Τριανταφύλλου ο οποίος και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία δυναμικότητας 25 ατόμων ανά βάρδια. Έλαβε άδεια λειτουργίας με την υπ. αρ. πρωτ. 1809/24-5-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειαρχη Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 428741/23-07-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Κέντρο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσω του Κέντρου ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Ο σκοπός του Κέντρου σύμφωνα και με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Εγκαταστάσεις

Το Κέντρο, βρίσκεται σε ισόγειο χώρο, στην περιοχή Λεύκωνας Σερρών επί της οδού Κ. Καραμανλή 35. Είναι συνολικού εμβαδού 250 m2 περίπου, αποτελούμενο από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εργοθεραπείας, αναπαυτήριο και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες ΑμεΑ, αποθηκευτικό χώρο, αίθουσα εκπαιδευτών και διεύθυνσης). Διαθέτει εξοπλισμό γυμναστηρίου και εργαστήριο πληροφορικής. Το κτήριο είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιάζοντας για όλους.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με υψηλό επίπεδο προσόντων, εξειδίκευσης και εμπειρίας ικανά να υποστηρίξουν τους ωφελούμενους σε όλες τις φάσεις της δημιουργικής τους απασχόλησης. Κυρίως όμως διαθέτει προσωπικό με ευαισθησίες έτοιμο να  ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί. Ειδικότερα διαθέτει κοινωνικούς επιστήμονες, παιδαγωγό, γυμναστή, μουσικό, ειδικούς στη δημιουργική απασχόληση, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, οδηγούς.

Κανονισμός λειτουργίας

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη νια την αναπηρία, σύμφωνα με την οποία:

  • Η αναπηρία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου που εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά (όπως η κακή υγεία) και ενός φυσικού, κοινωνικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος γύρω από αυτόν/αυτήν
  • Η αναπηρία δεν είναι ισοδύναμη με την εξάρτηση 
  • Η αναπηρία δεν συνεπάγεται την απώλεια του δυναμικού, την παραγωγικότητα του ατόμου, την ικανότητα του να συνεισφέρει στην κοινωνία, τις αξίες, τις ευκαιρίες και άλλες τέτοιες ιδιότητες 
  • Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής και υπάρχουν πιο πολλές διαφορές μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες από ότι μεταξύ των ανθρώπων γενικά. 

Το όραμά μας είναι η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην  κοινωνική ζωή. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω της εκπαίδευσης υπό την ευρύτερή έννοια της και μέσω της ανοικτής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η αυξημένη παρουσία των ατόμων με αναπηρίες στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανοικτή στάση των συμπολιτών για την επίλυση των προβλημάτων της αναπηρίας, καθώς επίσης και  να έχουν περισσότερη ανοχή και ανεκτικότητα στην κοινωνία. Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκουμε να προβάλλουμε τα άτομα με αναπηρία ως κατόχων δικαιωμάτων, ως ανεξάρτητων πολιτών και καταναλωτών, ως ατόμων ανεξάρτητων στη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών, να άρουμε τους φραγμούς και να δώσουμε έμφαση στην ικανότητα και την παροχή ενεργητικών μέτρων στήριξης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Αναλυτικά ο Κανονισμός λειτουργίας

Ισολογισμοί

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

«Η επιχείρηση μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα άτομα με αναπηρία και με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Ως επιχείρηση έχουμε αναγνωρίσει την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και τα άτομα με αναπηρία. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουμε μια υπεύθυνη και σαφή στρατηγική για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και η σημερινή δωρεά εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο».

«Η δωρεά εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης μας. Στο πλαίσιο αυτό ως ιδιοκτήτες του ΚΔΑΠ έχουμε αποφασίσει να επιστρέφουμε στην κοινωνία, μέσω συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν κύρια ευάλωτες ομάδες και άτομα, μέρος των εσόδων μας για να καλύψουμε υπαρκτές ανάγκες.  Στόχος είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο που θα εκδηλώνεται κάθε έτος μέσα από την οικονομική συμπαράσταση δραστηριοτήτων φορέων που συνδέονται με το χώρο της αναπηρίας». Σαράντης Τρεβλόπουλος, συνιδιοκτήτης

Σε μια πράξη κοινωνικής προσφοράς προχώρησε η εταιρεία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙΖΩ ΙΚΕ την Τρίτη  14 Μαΐου 2019, η οποία δώρισε ένα ειδικά σχεδιασμένο αναπηρικό αμαξίδιο για καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) στο τμήμα ΑΜΕΑ του ΜΓΣ Πανσερραϊκός, για τους αθλητές της ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια. Η παράδοση του αμαξιδίου πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών παρουσία αθλητών του συλλόγου και της προπονήτριας τους, των ιδιοκτητών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙΖΩ, των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία και των ατόμων με αναπηρία που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ.

Χρήστος Τριανταφύλλου, διαχειριστής και συνιδιοκτήτης