Υπηρεσίες / Δραστηριότητες του Κέντρου μας

Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων



Στόχος του κέντρου είναι η αρτιότερη και στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μας, για την πληρέστερη αυτονόμηση και κοινωνική τους πορεία. Περιλαμβάνει δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, δεξιότητες σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που στοχεύουν στη βελτίωση δεξιοτήτων στους τομείς της σωματικής υγιεινής (χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών, βούρτσισμα δοντιών, χτένισμα κλπ) και στην περιποίηση της εμφάνισης (περιποίηση ρουχισμού και υποδημάτων, καθαριότητα στην ένδυση κλπ).



Μια άλλη δεξιότητα είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων κυκλοφοριακής αγωγής ώστε τα Άτομα με Αναπηρία να μετακινούνται αυτόνομα. Στόχος της κυκλοφοριακής αγωγής είναι η εκμάθηση των βασικότερων σημείων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως: Φωτεινοί σηματοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σήματα προειδοποίησης – Σήματα απαγόρευσης – Είδη δρόμων και διασταυρώσεων. Στις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και κατανόηση του χρόνου και του χρήματος