ΕικαστικάΕικαστικά (Χειροτεχνία, Κεραμική, Κηροπλαστική, Υφαντουργία)Η αισθητική αγωγή, με την ευρύτερη σημασία της και οι κατασκευές συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προωθούν την ανάπτυξη προσοχής, τάξης και μεθοδικότητας στη δουλειά τους, την ενεργοποίηση της φαντασίας, την επινοητικότητα και την παρατηρητικότητα, την γνωριμία με τις πολλαπλές όψεις των αντικειμένων, των σχημάτων και των χρωμάτων, την εσωτερική αρμονία στο άτομο, καθώς συνδέει σε ένα σύνολο, τις πνευματικές και συναισθηματικές πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας και  την ψυχική εκτόνωση και γενικότερη ψυχαγωγία των παιδιών.Στις δραστηριότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές μεταξύ των παιδιών, ο ρυθμός εργασίας του κάθε παιδιού, ο βαθμός συμμετοχής του, οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς τα υλικά και τις δραστηριότητες που επιθυμούν.