Υπηρεσίες / Δραστηριότητες Κέντρου

Εκπαιδευτική ΚουζίναΤο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής κουζίνας προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες τη δυνατότητα εκμάθησης απλών συνταγών μαγειρικής, αλλά και των υπολοίπων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της κουζίνας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι : α) η εκπαίδευση των παιδιών σε λειτουργικούς τρόπους σίτισης β) η εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς κανόνες σίτισης και γ) η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους. Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν: να οργανώνουν τον χώρο της τραπεζαρίας (στρώνουν τραπέζια, οργανώνουν το δεκατιανό όλης της ομάδας, τακτοποιούν τον χώρο), να αναπτύσσουν, να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις δεξιότητες σίτισης καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες και να λειτουργούν ως «ομάδα» ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες..