Υπηρεσίες / Δραστηριότητες του Κέντρου μας

Κηπουρική

Κηπουρική (Φύτευση και Φροντίδα Εποχιακών Φυτών και λουλουδιών)Στο εργαστήριο Κηπουρικής – Ανθοκομίας αναπτύσσονται θέματα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών με σκοπό να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας από την παραγωγή μέχρι και την συσκευασία τους. Ειδικότερα,  καλλιεργούν αρωματικά φυτά τα οποία επεξεργάζονται ανάλογα με το είδος τους και αποξηραίνονται με φυσικό τρόπο. Τέλος συσκευάζουν επιμελώς όλα τα παραγόμενα προϊόντα  σε συσκευασίες που φιλοτεχνούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια παραγωγής αρωματικών αποκτούν γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες στα εργαλεία κήπου που απαιτούνται για τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ενημερώνονται για την χρησιμότητα του νερού και τους τρόπους άρδευσης.