Υπηρεσίες / Δραστηριότητες Κέντρου

Κινητικά Παιχνίδια – Χοροί – Γυμναστική

 

Μέσα από τα κινητικά παιχνίδια τα παιδιά βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες τους. Οι δεξιότητες μπορεί να είναι σύνθετες, απλές ή βασικές. Τα κινητικά παιχνίδια μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τον καθένα, προκειμένου να βελτιώσει τις γενικές κινητικές του δεξιότητες όπως, ισορροπία, συντονισμός, αίσθηση του χώρου, προσανατολισμός, ετοιμότητα, αντίδραση, αίσθηση σώματος.

Ο χορός από την άλλη αποτελεί έκφραση ζωής. Επιτρέπει σε όλα τα άτομα με αναπηρία να εναρμονίσουν την διαφορετικότητα τους, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να εξωτερικεύσουν την εσωτερική ενέργειά τους, ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία τους, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και γενικά την προσωπικότητα τους. Η γυμναστική κι η άθληση συμβάλλει τόσο στην ψυχαγωγία και την εκτόνωση των εκπαιδευόμενων, όσο και στη διατήρηση ή την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υγεία τους.