Μουσικοκινητική ΑγωγήΣκοπός της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η δημιουργική μουσική απασχόληση των παιδιών και η ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων (μουσική, διδασκαλία). Μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι και χορό, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και θα εξερευνήσουν με βιωματικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, ηχόχρωμα). Επιπλέον, στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα σε ένα ασφαλές μουσικό περιβάλλον. Μέσω της μουσικής μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα.