ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια (Ομαδικά, Παραδοσιακά, Επιτραπέζια, Δεξιοτήτων)

Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, επιτραπέζια, δεξιοτήτων. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εξοικειώνεται με την πραγματική χρήση των αντικειμένων και αναπτύσσει κινητικές δραστηριότητες, αλλά και συμμετέχει σε δραστηριότητες με παιχνίδια αιτίας – αποτελέσματος. Στα παιχνίδια με κανόνες το παιδί μαθαίνει να συμμετέχει σε παιχνίδια τα οποία διέποντας από κανόνες, ενώ στα κατασκευαστικά παιχνίδια το παιδί χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για να δημιουργήσει κατασκευές με βάση ένα πρότυπο. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μπορούν να μάθουν έννοιες όπως τα χρώματα, τα μεγέθη (μικρό – μεγάλο – μεγαλύτερο – μικρότερο), την ταξινόμηση, τους αριθμούς, την αλληλουχία (π.χ. ένα γεγονός έπεται ενός άλλου). Υπάρχουν παιχνίδια που καλλιεργούν δεξιότητες όπως συντονισμό ματιού και χεριού, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, τη μίμηση και τη φαντασία αλλά και την επίλυση προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, παιχνίδια όπως τα ενσφηνώματα, τα παζλ, τα σχήματα και οι πυραμίδες μπορούν να βελτιώσουν την προσοχή, την παρατηρητικότητα και τη συγκέντρωση. Τέλος, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία εξασκούν τη λεπτή τους κινητικότητα επιδεξιότητα στα δάχτυλα.