ΣΚΟΠΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι σκοποί του κέντρου είναι:


 

  • η Δημιουργική Απασχόληση

  • η Ανάπτυξη δεξιοτήτων

  • η Κοινωνική Ένταξη

  • η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων / ατόμων με αναπηρίες

  • η στήριξη των οικογενειών τους

 

Τι το διαφορετικό προσφέρειΤο κέντρο θα προωθεί:


  • Τη διασύνδεση με φορείς προεπαγγελματικής κατάρτισης.
  • Την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών, ενώσεις επιχειρηματιών και τοπικών αρχών).
  • Την ιδέα της αυτόνομης διαβίωσης
  • Τον έλεγχο της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία μέχρι εκεί που μπορούνε.